Lokale Pengeinstitutter

Indeholder lukkede grupper

Man kan dele dokumenter, mødereferater mv.
Medlemsnettet integrere til mange forskellige systemer, på mange forskellige niveauer og blev oprindelig udviklet af to ansatte i TINXDK i starten af 2002. Projektet var dengang et fællesprojekt med Dankort A/S.